Geila - BZH

10.07.2016 14:36

Včera jsme s Geilou absolvovaly barvářské zkoušky honičů v Ješovicích. Geila pracovala na nepobarvené stopě velmi pěkně a soustředěně. Za bezchybnou práci byla hodnocena známkou 4. Bohužel po vypuštění k samostatnému dosledu selete upřednostnila teplou stopu srnce a vydala se po ní. Odvolala sem jí, ke kusu došla, ale srnec jí lákal víc. Byla tedy hodnocena známkou 2 z chování u kusu. Jak nám potvrdili přenašeči zvěře, srnec opravdu přešel kolem kusu. Odložení a vodění bylo bezproblémové, známky 4. Geila tedy dokončila BZH ve II.ceně se 156 body, na celkovém 3. místě.