Klubová výstava Nepřevázka

07.10.2016 14:00

Na Klubové výstavě v Nepřevázce dosáhl velkého úspěchu náš odchov pes Artex z Raholin, který se prezentoval se svými dcerami v soutěži odchovů. Tuto soutěž vyhráli a já moc děkuji majitelce Artexe, že psa přihlásila na výstavu do soutěže a také moc děkuji majitelům odchovů - paní Marii Němcové - Gira z Lovčické hájovny, paní Evě Kobližkové - feny Suri Gaia, Tess a Terry z Karlova kopce a Zbyňku Pochmanovi a Hance Kneřové - feny Giny a Frea z Lovčické hájovny. Všem moc děkuji že vydrželi v parnu do závěrečných soutěží.

 

Zleva Terry, Tess a Suri Gaia z Karlova kopce, Gira z Lovčické hájovny, Artex z Raholin a Frea a Ginny z Lovčické hájovny.